Når dit barn starter i Dagtilbuddet i ABC.

Det er meget individuelt hvordan børn tackler det at starte i børnehave. Nogle børn har en meget nysgerrig og undersøgende tilgang til det nye, mens andre reagerer med utryghed og kan blive kede af det.

Det er sundt og naturligt at børn reagerer, når de møder noget nyt, og som voksne skal vi være opmærksomme, anerkende barnets følelser og støtte barnet dér, hvor det har brug for det.

Det er vigtigt, at barnet lærer børnehaven at kende i sit eget tempo, får en betydningsfuld tilknytning til de nye voksne og børn, og forbinder stedet med en god oplevelse. Vi anbefaler, at forældrene de første par uger investerer tid og opmærksomhed i barnets opstart.

En god opstart i børnehaven tager altid udgangspunkt i barnet og dets familie, og vil være meget individuelt i forhold til barnets personlighed, og hvor lang tid forældrene kan bruge på opstarten.

Vi har gode erfaringer med at barnet i opstarten kommer hver dag, så barnet hurtigere får en god rytme og føler en tilknytning til børnehaven. Undgå for mange fridage i starten - hellere korte dage, som kan gøre at barnet har mere overskud til at indtage alt det nye.