De overordnede mål for ABC er:

I ABC er vores mål:

Strategi for læringsledelse - hvad har betydning for barnets læring?

For at imødekomme målene har vi valgt at lave en strategi for den faglige ledelse. Faglig ledelse er alt det, der handler om barnets læring. Vi vil gerne sikre os, at det enkelte barn bliver så dygtig som det kan, samtidig med at barnet trives. Vi vil gerne sikre os, at det enkelte barn udvikler sig og har en positiv progression. Derfor har vi udviklet en strategi, der gør det muligt.

Strategien indeholder de elementer, der er vigtigst for barnets læring. Her er et lille uddrag af det, der har størst effekt på børns læring og det, der arbejdes med i Andst Børne- og Skolecenter hver dag:

1. At banet altid ved, hvad det skal lære og hvad næste skridt er (VFL - vurdering for læring)

2. Feedback fra barn til voksen, fra barn til barn (læringsmakker), fra voksen til barn

3. Samtaler mellem lærer og barn

4. Dygtige lærere og pædagoger (ledelsen har løbende samtaler med personalet, er ude i undervisningen m.v.)

5. Elevplaner - der tydeligt viser barnet, hvad der skal arbejdes med

6. Ugeplaner - der viser, hvad der skal arbejdes med

7. Professionelle læringsfællesskaber i personalegruppen, hvor der tales om læring, børnenes næste skridt, differentiering m.v.

8. Klasseledelse

9. At det enkelte barn trives