Fordybelsesdage:

Der er planlagt 3 fordybelsesdage i skoleåret 18/19:

14. november - matematik

17. januar - engelsk

7. marts - tur til Ribe for 0. - 6. klasse

 

Formål: Styrkelse af den projektorienterede / innovative dimension i faget.

Mål: