Elever med særlige behov:

Elever, der har læse- og skrivevanskeligheder får en ipad eller computer stillet til rådighed af skolen, hvis  eleven opfylder skolens kriterier for elever med særlige behov.

Hvis en elev får tildelt en device af skolen, vil eleven modtage undervisning i brug af diverse hjælpeprogrammer, samt løbende opfølgning/guidning af skolens lærer Charlotte Thyregod Jensen. Charlotte er uddannet lærer og har meget viden om kompenserende hjælpemidler.