Samtaler:

Der afholdes kun en planlagt samtale i hvert skoleår. Dog afholdes der fortsat 2 planlagte samtaler i 0. klasse.

Derudover afholdes der samtaler ved behov.

Samarbejdet mellem skole og hjem

Vi ønsker at have et åbent og tillidsfuldt samarbejde, hvor både skole og hjem er forpligtede på at samarbejde om det enkelte barn med udgangspunkt i vores værdier.

Vi ønsker, at forældrene er trygge ved samarbejdet og har tillid til, at de bliver orienteret om det, der er væsentlig omkring deres barn. Vi tilstræber at informere så meget som mulig omkring, hvordan det går med det enkelte barn.

Vi ønsker at informere forældrene oftere om, hvordan det går med deres børn både fagligt og socialt. Vi har derfor indført at sende elevplaner hjem 3 gange om året. Forud for elevplanerne sendes et trivselsark hjem, hvor forældrene kan gå i dialog med børnene om, hvordan det går i skolen. Trivselsarket danner ramme om den elevsamtale, der afholdes.  Baggrunden for, at der kun afholdes en planlagt samtale i 1. - 6. klasse er, at vi har lavet en strategi for den faglige ledelse, hvor der udarbejdes elevplaner 3 gange om året. Det betyder, at I får information om jeres barn både faglige og socialt 3 gange i dette skoleår. Vi har derfor vurderet, at der kun er behov for en planlagt samtale.