Mål for fordybelsestiden:

Hvad arbejdes der med:

Den faglige fordybelse skal styrke børnenes faglige niveau.

Den faglige fordybelse har fokus på at træne og gentage de kundskaber og færdigheder, som børnene har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.

Der kan arbejdes med varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke børn.

Lærerne har til opgave at sikre, at alle børn har opgaver, som ligger i umiddelbar forlængelse af den daglige undervisning og som børnene selv kan sidde med.

Der vil være opgaver i forskellige sværhedsgrader i både dansk og matematik. Det er faglæreren og lærerne, der er på i fordybelsestiden, der vil hjælpe børnene med, hvad de skal vælge. Her handler det om, at barnet arbejder med opgaver/aktiviteter, der giver læring, altså gør dem dygtigere.

I fordybelsestiden arbejdes der med:

Indskolingen tilbydes faglig fordybelse 2 timer om ugen placeret på vilkårlige dage.

Mellemtrinnet tilbydes faglig fordybelse 3 timer om ugen tirsdag, onsdag og torsdag 13.50-14.50

Den faglige fordybelse skal styrke børnenes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde børnene faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset børnenes niveau og behov.

Turboforløb kan fx være VAKS kursus og Ordlæs 1-2 kursus i 1. klasse fra marts og frem til sommerferien.

Den faglige fordybelse har fokus på at træne og gentage de kundskaber og færdigheder, som børnene har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.

Der kan arbejdes med varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke børn.

Lærerne har til opgave at sikre, at alle børn har opgaver, som ligger i umiddelbar forlængelse af den daglige undervisning og som børnene selv kan sidde med.

Når børnene deltager i faglig fordybelse, kan det ikke forventes, at der laves yderlige hjemmearbejde (lektier). Med undtagelse af 15-20 min. daglig læsning.

I fordybelsestiden skal det enkelte barn arbejde med det, der giver mest læring. Fordybelsestiden i afdeling 2 fokuserer på dansk, matematik, samt sprogfagene (engelsk og tysk).

Der vil være opgaver i forskellige sværhedsgrader i både dansk og matematik. Det er faglæreren og lærerne, der er på i fordybelsestiden, der vil hjælpe børnene med, hvad de skal vælge. Her handler det om, at barnet arbejder med opgaver/aktiviteter, der giver læring, altså gør dem dygtigere. Der tilbydes min. 2 ting, så de ikke sidder med det samme i hele fordybelse:

Hvad er der fokus på de enkelte dage:

Tirsdag (matematik) :

Onsdag

Torsdag (dansk) :

Strukturen i fordybelsestiden:

Vi har lavet lidt om i strukturen, da vi gerne vil sikre, at børnene har energi til arbejdet i fordybelsestiden.

Kl. 13.50 sendes alle børn ud. 5 min. lufthul.  Man skal bevæge sig – må ikke blive i klassen. Klokken ringer kl.14, så går man ind. Kl. 14.05 er man klar. Man må spise, når fordybelsen går i gang.

Hvad vil vi gerne se hos eleverne i 4. - 6. klasse:

At eleverne arbejder bevidst og aktivt med læring, samt har fokus på at nå deres individuelle fokusområder/mål

Succeskriterier:

 

  1. At eleverne får løbende feedback og feedforward, der gør, at de hele tiden er på vej i deres læring. Ved hvert stop skal der kunne ses en udvikling for alle elever

     

  2. At der er fokus på de dygtigste elever, sådan de bliver guidet i læringsprocessen, samt at der stilles passende krav og forventninger

     

  3. At eleverne er motiverede og målrettede, samt bevidste om at det kræver arbejde at blive bedre, samt at alle børn kender deres konkrete fokusområder/mål og arbejder bevidst på at nå dem