Formålet: At alle børn uanset forudsætninger, får mulighed for at blive så dygtige som de kan

Mål:

Forudsætning for at komme i betragtning til en plads:

At barnet arbejder motiveret og selv ønsker at blive bedre

Hvordan får man tildelt en plads:

  1. Hvis barnet selv ønsker at få en plads

  2. Hvis en forælder i samarbejde med sit barn ønsker at få en plads

  3. Hvis en lærer/pædagog ønsker at barnet får en plads

Hvem bestemmer, hvem der får en plads:

Eksempler på, hvad man kan lave i den ekstra fordybelse:

Hvornår startes der op med ekstra fordybelse:

Uge 38