Skole-hjem samtaler

Der afholdes kun en planlagt samtale i 1. - 6. klasse. Dog afholdes der 2 samtaler i 0. klasse.

Baggrunden for, at der kun afholdes en planlagt samtale i 1. - 6. klasse er, at vi arbejder systematisk med børnenes trivsel, både fagligt og socialt, hvor I 3 gange om året får en elevplan, der giver jer indsigt i, hvordan det går med jeres barn og hvad jeres barn skal arbejde med for at blive dygtigere.

Derudover afholdes der samtaler ved behov.

Hvordan afvikles samtalerne marts 2019:

Børnene udarbejder en video forud for samtalen. Til samtalen viser børnene videoen og samtalen skal omhandle flg.:

Formålet med samtalerne er, at barn, forældre og skole samarbejder om at gøre børnene så dygtige som de kan.

Hvad vil vi gerne opnå med samtalerne:

Hvad skal videoen indeholde:

Eksempler:

Hvad skal det enkelte barn forberede før videoen kan laves: