Sundhedsplejerske i hele ABC

Linda Rainer, tlf.: 79 96 64 70 eller mail: [email protected]

Børn og forældre er velkomne til at kontakte skolesundhedsplejerskerne.

Om sundhedsplejen i skoledelen:

Formålet er, at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst ved:

Alle elever i 0. kl., 5. kl. og 8. kl. tilbydes en sundhedssamtale:

Sundhedssamtalen er en generel snak om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette.

Desuden tilbydes måling af højde og vægt og en synsprøve. Høreprøve ved behov.

 

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skole.

Alle elever i 3. kl. tilbydes undervisning i ”SundhedsVejen”, hvor 2 sundhedsplejersker underviser i 2 x 45 min. over 4 fortløbende dage:

  1. dag: ”Hold dig rask”, handler lidt om bakterier, håndvask og toiletadfærd.
  2. dag: ”Maddagen”.
  3. dag: ” Venskabsdagen”.
  4. dag: ”Afslapning og aktivitetsdagen”.

Pigerne i 4. kl. tilbydes menstruationsundervisning i 45 min.