Lektier:

0. - 3. klasse:

Der gives kun i meget begrænset omfang lektier for i indskolingen. En undtagelse herfra er dog den daglige læsetræning.

Af ugeplanen fremgår det, hvad der skal laves i løbet af den kommende uge, og hvad vi forventer, der er lavet. Er dette arbejde ikke lavet ved ugens afslutning, opfordrer vi til, at det laves hjemme. Det er dog forældrenes valg om det manglende arbejde laves eller ikke.

Derudover har alle elever forskellige opgaver som de arbejder med. Disse opgaver må der gerne arbejdes med hjemme. De fremgår ikke af ugeplanen.

Fordybelsestiden kan bruges på differentierede opgaver og eleverne får også i fordybelsen tid til at arbejde med eventuelle lektier.

4. - 6. klasse:

Det er skolens holdning, at lektier i 4.-6. klasse ikke helt kan undgås. Det bør dog begrænse sig til den daglige læsetræning på 15-20 min., samt større opgaver, der arbejdes med over tid. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med træning og vedligeholdelse af færdigheder som f.eks. tabeller.

Af ugeplanen fremgår det, hvad der skal laves i løbet af den kommende uge, og hvad vi forventer, der er lavet. Er dette arbejde ikke lavet ved ugens afslutning, opfordrer vi til, at det laves hjemme, med mindre man har fået beskeder om ændringer i ugens arbejde. Det er dog forældrenes valg om det manglende arbejde laves eller ikke.

Der gives besked til forældre via intra, hvis der er arbejde, der ikke er lavet eller afleveringer, der mangler. Herefter er det forældrenes ansvar at sørge for, at barnet får det lavet.

Derudover har alle elever forskellige opgaver som de arbejder med. Disse opgaver må der gerne arbejdes med hjemme. De fremgår ikke af ugeplanen.