Tale-hørepædagogisk bistand

Ønsker I at tale med en tale-hørekonsulent, kan I henvende jer til Lis Noer. Hun er tilknyttet ABC og står klar til at vejlede jer.

Lis kan kontaktes på:

Tlf. 7996 6294  / Mobil: 3092 3337

Mail: [email protected]

Lis er fast i ABC hver torsdag fra 8.30.

Tale-høreteamet i Vejen Kommune tilbyder tale-hørepædagogisk bistand til alle børn og unge i alderen 0-18 år med vanskeligheder indenfor tale-, sprog- og høreområdet.

Vi er 4 tale-hørekonsulenter og en tosprogskonsulent.

Vi tilbyder tale-hørepædagogisk bistand i form af rådgivning og vejledning af forældre og personale, samt direkte, periodevis taleundervisning.

Undervisningen foregår i dagpleje, daginstitution og skole. Undervisningen kan foregå individuelt såvel som i grupper.

Tale-høreteamet foretager taleundersøgelse efter indsendt indstillingsskema  eller henvendelse fra forældre, dagpleje, daginstitution, skole, sundhedspleje eller læge.

Indstilling og henvendelse kan kun ske med forældres samtykke.

Indstillingsskema
Når man ønsker at inddrage Tale-høreteamet omkring et barn, skal der udfyldes et indstillingsskema.
Dette skema kan udfyldes af pædagoger, lærere, forældrene m.fl.

Skemaet udfyldes altid i samarbejde med forældrene, Indstilling og henvendelse kan kun ske med forældres samtykke og underskrift.