Retningslinjer for brug af mobile enheder

Den mobile enhed må være tændt, men skal ligge i skoletasken

Efter aftale med personalet kan telefonen benyttes

Om onsdagen er temaet  "IT og medier", og mobile enheder må anvendes denne dag.

Om morgenen fra kl. 6.15-07.3 må 4. - 6. klasse anvende mobile enheder efter aftale med en voksen