Retningslinjer for brug af mobile enheder

Den mobile enhed må være tændt, men skal ligge i skoletasken

Efter aftale med personalet kan telefonen benyttes