Hvorfor bruger vi meget tid på variation i løbet af skoledagen:

Vi ønsker at skabe endnu mere motivation og engagement hos børnene, herunder oplevelse af inddragelse og medbestemmelse, da vi ved det styrker børnenes faglige udvikling. 

Hvad er baggrunden for, at vi interesserer os for en længere og mere varieret skoledag:

Hvorfor ønsker vi variation?