Elevplaner

Der arbejdes med dynamiske elevplaner, hvor der stoppes op 3 gange om året.

1. periode går fra uge 33 til 45. I disse uger arbejdes der med de opstillede mål. Når perioden er ved at være slut, stoppes der op og målene evalueres, der opstilles nye mål, der afholdes elevsamtaler, der afholdes konferencer, hvor elevernes sociale- og faglige trivsel følges. Perioden slutter med, at der sendes en elevplan hjem til jer, så I kan følge jeres barns progression. Herefter går anden periode i gang.

2. periode går fra uge 46 til uge 11, hvorefter ovenstående gentages. Denne gang  indbydes I også til en samtale omkring jeres barns faglige- og sociale trivsel. Herefter går tredje periode i gang.

3. periode går fra uge 12-26 og der sker det samme som ved 1. periode.

Forud for alle 3 elevplaner er, at I sammen med jeres barn udfylder et trivselsark. Derudover afholdes der elevsamtaler.

Hvilke forventninger har vi til jer og elevplaner: